Chovatelský kroužek

Kroužek je určený pro všechny mladé chovatele se zájmem o přírodu a zvířata. Každou hodinu se děti dozví informace zvířátkách — jak o ně správně pečovat a co je potřeba k jejich spokojenému životu. Hodiny budou spojené s ukázkou zvířete, a když to bude možné, děti si ho budou moci pohladit nebo ho nakrmit.

Místo konání: Farmapark Soběhrdy

Minimální věk dítěte: 4 roky

Doba konání: Úterý od 16:30 do 17:30

Cena kurzu:  1.800 Kč (15 lekcí, cena jedné lekce 120 Kč)

Jednorázové kurzovné: 150 Kč

Kam částku uhradit a do kdy: Do 3.9. 2019 na číslo účtu: 277988859/0300​ a jako variabilní symbol uvést rodné číslo dítěte, nebo do poznámky pro příjemce uvést celé jméno dítěte, nebo lze zaplatit na první lekci v hotovosti.

Telefonní kontakt na vedoucí zájmového kroužku: Irena Babicová 739 992 942

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu: marketing@hscz.info

Dokumenty: Prohlášení o zdravotním stavu dítěte, Přihláška na kroužek